Tandvård

”Under ytan, finns stora och små…”

Tandröntgen
Tandsten och tandlossning är uttryck för vår vanligaste infektionssjukdom, parodontit. Bakterier koloniserar matrester som sitter kvar på tändernas ytor. Tandkött och käkben blir angripet av bakterierna och man får en inflammerad munhåla. Tänderna blir ofta täckta av tjocka lager av tandsten. Tandköttet blir rött och blöder lätt. Tänderna börjar tappa sitt fäste i käkbenet. Djupa fickor mellan tanden och käkbenet gör det lättare för bakterierna att finnas kvar.

De flesta som söker hjälp för sin hund gör det när djuret luktar illa ur munnen. Det är inte bara gamla hundar som drabbas även om det är vanligare. Många börjar få problem redan när de är ett par tre år gamla. Vissa raser drabbas lättare än andra. De mindre hundraserna är klart överrepresenterade bland våra patienter med tandlossningssjukdom.

Har tandlossningssjukdomen gått för långt så går vissa tänder inte att rädda. De har helt enkelt inget fäste i käkbenet längre. I de djupa fickorna runt tanden frodas då bakterierna och sjukdomen kommer att fortsätta oavsett vad vi gör. Då är det bättre att dra ut dessa tänder. De kommer annars att bara orsaka lidande för hunden. Är fickorna inte så djupa kan vi stoppa upp förloppet genom en kombination av rengöring under narkos och förebyggande åtgärder.

Vad kan vi göra
Tandstenstagning eller munsanering är en vanlig åtgärd. Behandlingen görs oftast med hjälp av ultraljud. Ofta hittar man mer problem i munhålan när man undersöker hunden eller katten sövd än vad man sett på vaket djur. Vi undersöker alltid tandköttet och mäter tandköttsfickor. Det är många gånger man behöver röntga en eller flera tänder för att kunna bedöma tandens hälsotillstånd. För detta har vi en speciell tandröntgen som ger en tillräckligt hög upplösning för att kunna bedöma de små detaljer som ses på en tand och käkben. Vid exempelvis tandfrakturer har vi möjlighet att laga eller att rotfylla en tand, precis som tandläkaren gör på oss. Vid framskriden tandlossningssjukdom är man ibland tvungen att dra ut en eller flera drabbade tänder.

Hos oss är det alltid en veterinär som undersöker ditt djurs tänder och mun. Professionell tandvård handlar om så mycket mer än att bara ta bort tandsten!

Förebyggande
När vi har tagit bort tandstenen och åtgärdat eventuella problem så krävs en insats av ägaren för att problemen inte ska komma tillbaka. Borsta tänderna på hunden är naturligtvis det allra bästa för att förebygga tandsten.

Att tugga på saker är också bra för att hålla tandstenen borta. Ge hunden och katten fodret torrt. Principen är att det de tuggar ska hjälpa till att få bort de mjuka beläggningarna på tänderna innan de har hunnit förkalkas. Alltså ungefär det vi gör när vi borstar våra egna tänder flera gånger om dagen.

De senaste åren har det kommit en del nya hjälpmedel. Specialkonstruerad hundmat som förebygger tandsten. Enzymer som ska förstärka munhålans försvar mot bakterier och bildandet av tandsten. Olika pastor och tandkrämer som hjälper dig att hålla tänderna på din hund rena och mycket därtill. De bästa resultaten ser man när man kombinera flera positiva åtgärder. Borsta tänderna på hunden regelbundet. Ge hundmaten torr och låt hunden tugga på något lämpligt.

Gäller försäkringen?
Behandling av tandsten och sjukdomar som har med tandlossningssjukdom att göra ersätts i de flesta fall inte av försäkringen (vissa bolag har tilläggsförsäkringar för tänder). Att åtgärda en tand som skadats, frakturerats, ersätts som regel av försäkringen endast i det akuta skedet. Det innebär att man måste upptäcka tandskadan när den har inträffat och inte flera veckor eller månader efteråt, för att försäkringsbolaget ska överväga om de ersätter behandlingen.